Siit saab alguse magistritöö projekt:
Jõesilmu (Lampetra fluviatilis) inkubeerimine tehistingimustes.
Magistritöö kirjutajaks on Heli Annok
kontakt: 5685 0407
ENSVL ajal on jõesilmu paljundatud nii Keilas, kui ka Narvas. Sellest teadmisest ajendatuna läksin õppima kalandust, sooviks loodust toetada kaasa aidates jõesilmu populatsiooni jätkusuutlikusele läbi kuntsliku paljundamise protsessi.
Hetkel on käimas mobiilse inkubatsioonijaama ehitus.